Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu:

Üniversite Yönetim Kurulu aşağıdakilerden oluşur:

- Fakülte dekanı olarak başkan.

- Kolej Bilim Kurulu Başkanı.

Bölüm başkanları.

- Profesörler ve en yüksek rütbeli profesörler arasından seçilen her bölüm için temsilciler (2).

- Her bölümden öğrenci temsilcisi.

- İdari kullanıcıların, teknisyenlerin ve paydaşların temsilcileri.

Üniversite Kurulu görüş ve önerilerini şu şekilde ifade eder:

- Üniversitenin gelişim umutları.

- Programlama eğitimi çalışmaları.

- Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliğinin ufku.

- Sürekli eğitim çalışmalarının programlanması ve bilginin seviyesinin ve yenilenmesinin iyileştirilmesi.

- Üniversite bütçesi projesi.

- Üniversite için insan kaynakları yönetimi planı.

- Çalışma ve tecrübe sözleşmeleri ve anlaşma projeleri ve Kolej tarafından garanti edilen hizmetlerin sağlanması.