Tuğgeneral:

Tuğgeneral:

  Üniversite işlerinin idaresinden sorumludur ve Rektör tarafından belirli idari yönlerde ve bir üniversitenin kurulmasını da içeren 01/273/01/273 sayılı Yürütme Kararının 33. Maddesine göre Rektör tarafından imzalanma yetkisine sahiptir. Guelma,

 

Profesör  : Namoune Ouahab

Dekanın İşlevleri:

 -Rektör tarafından kendisine verilen yönetim ödenekleri için ikincil bir ödeme emri.

- Barışçıl otorite, yetkisi altındaki tüm memurlar tarafından kullanılır ve kullanılır.

- Üniversite Konseyi toplantılarına katılmak ve kararlarını almak.
 

 

E-posta: doyenfsecsg@univ-guelma.dz

telefon:  +213 37.11.21.90

faks:      +213 37.21.26.48