Bilimsel Konsey Tanımı

Üniversitenin Bilimsel Konseyi, Dekanın yanı sıra, Üniversitenin Bilimsel Konseyi Başkanı Prof. Dr. Khalil Abdul Razek, aşağıdaki üyeler:

- Dekan Yardımcısı.

Bölüm başkanları.

- Bölümlerin bilimsel kurullarının başkanları.

- Her bölümden profesörler arasından seçilen temsilciler (2).

- Kütüphane Yöneticisi.

Kolej Bilim Kurulu, görüş ve önerilerini şu şekilde ifade eder:

- Eğitim ve organizasyon içeriği.

- Araştırma çalışmalarının organizasyonu.

- Araştırma programları önerisi.

- Bölümler, bölümler, birimler ve araştırma laboratuvarlarının kurulmasını veya kapanmasını önermek.

- Derecelendirme işleminden sonra insanları açma ve doldurulması gereken pozisyonların sayısını uzatma ve / veya kapatma ve belirleme teklifi.

- Öğretmenlerin özellikleri ve ihtiyaçları.

Kolej Bilim Kurulu aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:

- Derecelendirme sonrası araştırma konularının benimsenmesi ve komitelerin görüşülmesini önerir.

- Üniversite rehabilitasyon komisyonları önermek.

- Kolej dekanı tarafından üniversite direktörüne gönderilen kolejin pedagojik ve bilimsel faaliyetlerinin sonuçlarını, konseyin görüş ve önerileriyle birlikte incelemek.